25, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

icici accounts కు రావలసిన డబ్బులు రాలేదు అయితే తరువాత ఏం జరిగింది.......

20 Nov 22 at 8:41pm ఆ రోజు నా స్నేహితుడు phonepe ద్వారా డబ్బులు 22000 పంపాడు అయితే తనకు డబ్బులు వెల్లినట్టు message వచ్చింది కానీ నాకు రాలేదు
    అదే రోజు phonepe custmer care ద్వారా తను తెలుసుకున్నదేమిటంటే మీ నుంచి డబ్బులు succesfull గా వెల్లాయి కనుక ఎవరికైతే వెల్లలేదో వారు వారి బ్యాంకును సంప్రదించాలి అంటే నేను.
    అదే రోజు నేను pocket custmer care ను ఈ విషయం గురించి అడిగాను వారు ఒక మూడు రోజులు చూసి అప్పటికీ తన account కు డబ్బులు రాకపోతే pockets@icicibank.com ద్వారా ప్రయత్నించమని చెప్పారు
   23 nov 22- 3 రోజులు అయినాయి తనకు రిఫండ్ రాలేదు కాబట్టి తన bank statement అడిగి తగిన proof లో వీరికి మెయిల్ పెట్టినాను

2 కామెంట్‌లు: