పేజీలు

22, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

మరో కొత్త ఫాంట్ సురవర స్వర్ణ

మిత్రులకు,

సురవర స్వర్ణ, ఒక ఉచిత, యూనీకోడ్, తెలుగు ఖతి విడుదల అయింది. వివరాలకు చూడండి http://kinige.com/kbook.php?id=1245&name=Suravara+Swarna+free+Telugu+Unicode+font

ఇట్లు,
కిరణ్ కుమార్ చావా.14, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

some more fonts available for telugu

దిలీప్ గారు తెలుగు బ్లాగులో తెలుగు ఫాంట్స్ గురించిన విషయాలు తెలియజేసారు అది యథా తథంగా ఇక్కడ
Check these
 
 
 
 
 
 
Unicode Fonts  those have support for all  Indian languages:
 
  1. ArialUnicodeMS (Not covered Telugu)/Code2000 (Telugu too..)/Nirmal(Telugu too)==> Not distributed under GNU.
  2. Saraswathi  --> Distributed under GNU(???) and  can be found  under compressed file.
 
 
 --
Dileep.M
 


1, మార్చి 2012, గురువారం

తెలుగు, ఇంగ్లిష్ నిఘంటువులు దొరికే చోటు( telugu-english dictionaris)

http://www.andhrabharati.com/
**
http://www.scribd.com/doc/36085450/An-English-Telugu-Dictionary
**
http://andhrabharati.com/dictionary/index.php
**
http://www.dictionary.tamilcube.com/telugu-dictionary.aspx
**
http://www.telugunighantuvu.com
**
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%98%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B1%81%E0%B0%B5%E0%B1%81
**
Brown Dictionary: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/brown/
**
Gwynn Dictionary: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/gwynn/
**
సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు (రెండుభాగాలు తప్ప) లభించే చోటు...
http://teluguthesis.com/forumdisplay.php?fid=115
**
బ్రౌణ్యనిఘంటువు లభించే చోటు ....
http://teluguthesis.com/showthread.php?tid=193
**
అంతే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో నిఘంటువులను కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు.
http://www.teluguthesis.com/forumdisplay.php?fid=27&action=indice&ord...
**
ఇంటర్నెట్‌కు అనుసంధానం అవకుండా కూడా
నిఘంటువును స్థానికంగా డెస్కుటాప్ నుండే వుంపయోగించాలనే ఆలోచనతో వొక
చిన్న ప్రయత్నం!
https://fedorahosted.org/indikt/ నందు indikt అను
అనువర్తనం అందుబాటులో వుంది, Downloads విభాగమునందలి ఫైలును దించుకొని
దానినందలి README ఫైలునందు వివరించినట్లు చేసినచో మీరు
బ్రౌనునిఘంటువును వుపయోగించవచ్చు. అన్నట్లు మీరు బ్రౌనునిఘంటువును
పాఠ రూపంలో (.sql లో) పొందవచ్చు.
మూలాధారం http://tel-dictionary.sourceforge.net/ . దీని
నుండి బ్రౌన్ నిఘంటువు .sql ఫైలును స్వీకరించడమైంది.
మీరు .sql ను తెరిచి చూడటానికి లైనక్స్ నందు gedit, విండోస్ నందు notepad
సరిపోతుంది.
**


విశేషాలు

ముచ్చట్లు

సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు