పేజీలు

22, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

మరో కొత్త ఫాంట్ సురవర స్వర్ణ

మిత్రులకు,

సురవర స్వర్ణ, ఒక ఉచిత, యూనీకోడ్, తెలుగు ఖతి విడుదల అయింది. వివరాలకు చూడండి http://kinige.com/kbook.php?id=1245&name=Suravara+Swarna+free+Telugu+Unicode+font

ఇట్లు,
కిరణ్ కుమార్ చావా.కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

గత వారం విశేషాలు

గత నెలలో జరిగిన ముచ్చట్లు

గత సంవత్సర కాలంలో జరిగిన సంఘటనలు

జనాదరణ పొందిన పోస్ట్‌లు

ప్రకటనలు