పేజీలు

2, జనవరి 2022, ఆదివారం

itc ని నేను 450 వరకు వెల్తుందని భావిస్తున్నాను

 ప్రస్తుతం itc  218 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది చిన్నగా 450 కి వెల్లి ఆ తరువాత 350 వచ్చి ఆ తరువాత 500 కి వెల్తుందని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను.