పేజీలు

29, మార్చి 2023, బుధవారం

చివరకు నా పాన్ మరియు ఆధార్ కార్డు మెత్తానికి లింక్ అయింది

https://mobile.twitter.com/IncomeTaxIndia/status/1637712722472173568

income tax వాడికి మరో ట్వీట్ చేసా అలా చాలా ఫైటింగ్ తర్వాత నాకు లింకు చేసాడు

conclusion : మొత్తానికి ఈ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు బద్దకస్తులు అని రుజువు చేసుకున్నారు 5 నిమిషాలలో అవ్వగల పనిని 30 రోజులు పేరబెట్టారు అందులోను మన ప్రధాని కి కూడా ఒక ట్వీట్ చేసాను ఇలా చాలా కఠిన పరీక్షలు ఎదుర్కోన్న తరువాత నా హక్కును నేను సంపాదించుకున్నాను...
..... 1000 రూపాయలు ఫైన్ కట్టి కూడా లింకు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నాకు వారి మీద నమ్మకం పోయింది అందుకే ఫైట్ చేసాను. 

5, మార్చి 2023, ఆదివారం

support from income taxనాకు వారి నుండి స్పందన వచ్చింది ( https://www.sommu.in/2023/02/support-from-income-tax.html )

///////////////////////////////////////////////
Resolution: With respect to the concern raised by you, it seen that you have not mentioned the screen shot of the error to proceed further. Hence, you are requested to share the following details at efilingwebmanager@incometax.gov.in to serve you better. Valid PAN and Aadhar Number Valid contact details (Name, DOB/DOI, Contact Number) Payment Challan details (BSR code, challan number, Amount and Date of payment) Screen shot of the Error Clear Issue description Kindly share the attachments in zip format.

Your Grievance 11104326 has been Resolved.
/////////////////////////////////////////////////////////
super resolution they didn't listen my voice atleast and ticket closed
//////////////////////////////////////////////////////
28 Feb 2023, 20:09 (5 days ago)
my pan card is : XXXXXXXXXXX
aadhar card is XXXXXXXXXX
name :XXXXXXXXXXXXXXX
Dob : XXXXXXXXXXXXXXX
Contact number : XXXXXXXXXXXX
i already linked my pan and aadhar on 31 jan 2022 on eportal.incometax.gov.in
Now showing my pan is not linked to aadhar and asking 1000 rupees fine to link
Please remove any fine on my pan card

I am attaching the proof
(this screenshot has been taken at the time of i linked pan card and my aadhar card)

///////////////////////////////////////////////

ఈ సారి నేను లింకు చేసినప్పుడు ఒక SCREEN SHOT తీసుకున్నాను అది పంపించాను ఒక సారి ఆలోచించండి ఇక్కడ ఎంత మంది ఒక proof ని దగ్గర ఉంచుకుంటారు కానీ ఆ టైంలో నేను screen shot తీసుకోవడం అది సంవత్సరం తర్వాత కూడా నా దగ్గర ఉండటం ఇదంతా ఒక అదృష్టం కానీ చూద్దాం వీల్లు నాకు న్యాయం చేస్తారో లేదో..
///////////////////////////////////////////////

Greetings from Income Tax Department Helpdesk . Your Grievance 11105851 has been logged with below issue description. You can view the status of same through “View Grievance Status” on the portal.
///////////////////////////////

కొద్ది నిముషాల తర్వాత
//////////////////////////////////////////

1 Mar 2023, 09:57 (4 days ago)

Resolution: With respect to the concern raised by you, it seen that you have not mentioned the screen shot of the error to proceed further. Hence, you are requested to share the following details at efilingwebmanager@incometax.gov.in to serve you better. Valid PAN and Aadhar Number Valid contact details (Name, DOB/DOI, Contact Number) Payment Challan details (BSR code, challan number, Amount and Date of payment) Screen shot of the Error Clear Issue description Kindly share the attachments in zip format.

Your Grievance 11105851 has been Resolved.

/////////////////////////////////////////

సూపర్ నేను వీల్లకు Proof పంపించినా నేను ఇలాంటే ఒక message వస్తుందని అది కూడా solve అయ్యినట్టు... Ok ఇక్కడేదో zip format అని అడిగాడు అంటే మన screen shot ని zip formant లో పంపించాలి ఒక సారి ఆలోచించండి ఒక సామాన్యుడికి ఈ zip format అంటే ఏం అర్దమవుతుంది
/////////////////////////////////////

i already linked my pan and aadhar on 31 jan 2022 on eportal.incometax.gov.in


Now showing my pan is not linked to aadhar and asking 1000 rupees fine to link


Please remove any fine on my pan card


I am attaching the proof in zip format
(this screenshot has been taken at the time of i linked pan card and my aadhar card)
/////////////////////////////////////

ఈ సారి 4 రోజులైంది కానీ వాల్ల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు చూడండి మనం ఏదైనా చిన్న mistake చేస్తే వాల్లు ఎలాంటి జరిమానాలు విధిస్తారు ఎంత విసుగు పుట్టిస్తారు ఒక income tax official mail కి మనం ఒక చిన్న సమస్యను పంపిస్తే వాల్లు వదిలేసారు చూద్దాం అంటే వీడు చచ్చినట్టు 1000 కట్టి మల్లీ లింక్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే వాడికి బిజినెస్ ఆగిపోతుంది అలా చేయకపోతే అనేగా వాల్ల ధైర్యం ఒకవేల నేను 1000 కడితే ఇక్కడితో ఆగుతుందా లేక మల్లీ 10000 జరిమానా విధించి మల్లీ లింక్ చేయమని అడుగుతాడా......
**** నాకు ఈ బిజేపి గవర్నమెంటు మీద కూడా పూర్తిగా నమ్మకం పోతుంది ఇలా కూడా జనాలను మోసం చేసి డబ్బులు సంపాదించవచ్చు అనే ఐడియా వచ్చినందుకు*******

/////////////////////////////
3 Mar 2023, 21:52 (2 days ago)
Getting messages from bank to link aadhar and pan still you didn't solve my problem please solve this problem before 31 march 2023 thank you sir----

//////////////////////////

మల్లీ మరో సారి ప్రయత్నించా కానీ ఎలాంటి స్పందన లేదు